מדיניות פרטיות

חברת רמי ליפשטט בע”מ (להלן: “החברה“), הינה החברה המפעילה את החנות המקוונת של “סטודיו עדה לזורגן”  (להלן: “האתר“). החברה רואה חשיבות רבה בכיבוד והגנה על פרטיות גולשים ומשתמשים באתר (להלן ביחד: “המשתמש“), באתר מופעלים מנגנוני בקרה אוטומטיים ואנושיים שמטרתם למנוע שילוב תכנים בלתי הולמים והגלישה באתר נעשית תוך שמירה על סטנדרטים מחמירים של “הגנה על הפרטיות”. החברה שמה דגש רב על נושא הגנת הפרטיות באתר, ולפיכך רואה לנכון לציין את מדיניות ההגנה על פרטיות החלה באתר, כפי שיפורט להלן.   

המידע הנאסף על משתמש

ביצוע רכישה באתר אינה מחייבת רישום לאתר ופתיחת חשבון, אולם ביצוע רכישה או רישום לאתר ופתיחת חשבון כרוכים במסירת/הזנת הפרטים הבאים:

  • שם פרטי + משפחה.
  • אישור המשתמש על היות המשתמש בגיר וכשיר משפטית (מעל גיל 18).
  • כתובת דואר אלקטרוני.
  • מספר טלפון ליצירת קשר.

 

המידע הנאסף על משתמש נחלק לשניים:

מידע מזהה – בעת רכישה/הרשמה באתר נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו, ומזהה תשלום (ללא פרטי אמצעי התשלום) עבור רכישות וביצוע פעולות באתר. המידע המזהה נועד לצורך יצירת קשר בין החברה למשתמש, במידת הצורך, ומתן הצעות להנחות, קופונים ומבצעים ספציפיים למשתמש ספציפי, על סמך נתוני הרכישה שלו. יוזכר כי כל משתמש רשאי להימנע מקבלת הצעות כאמור בדוא”ל, וזאת באמצעות משלוח הודעה לכתובת: store@adahlazorgan.co.il ובה הוא מציין כי הוא מסרב לקבל הודעות דוא”ל מהחברה.

מידע בלתי מזהה – חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה את המשתמש אישית, אלא הינו מידע שנאסף לצורך ניתוחים סטטיסטים וכיוצא בזה. מידע זה הוא לשימוש החברה ונשמר במערכת לצורך למטרות של שיפור ביצועים וניהול המערכת, וזאת מבלי שהוא מזהה את המשתמש באופן כלשהו.  

 

רישום נתוני משתמש

כחלק מתהליך הרישום באתר (לא חובה) המשתמש נדרש להזין פרטים אישיים, כנזכר לעיל, ולדאוג לעדכנם מפעם לפעם וככל שחל שינוי בפרטים הנ”ל. הפרטים הללו הם פרטים חיוניים למתן השירות באתר והחברה מקפידה לבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ובכלל זה, משלוח מוצרים שנרכשו ויצירת קשר עם משתמש (ככל שהדבר נחוץ).   

 

מאגר מידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. ככל שמאגר המידע יכיל מידע שהינו מידע רגיש או פרטי כמשמעותו על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981, החברה תרשום את המאגר בפנקס מאגרי המידע של הרשות למשפט וטכנולוגיה במשרד המשפטים והמאגר יפוקח ויתופעל על פי כל דרישות הדין.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לספק מידע כיצד ניתן להשתמש ולהפעיל את האתר על כל מסכיו, וכדי לספק את השירותים הניתנים על ידי החברה, לשפר את השירותים ואת התכנים הניתנים על ידי החברה לרבות לשנות או לבטל שירותים קיימים וכן כדי לשמור על קשר עם המשתמשים באמצעות רישום פרטי משתמש בפנייה לחברה באמצעות טופס צור קשר כדי שנוכל להגיב מהר יותר. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דואר אלקטרוני

החברה תשלח למשתמשים מעת לעת דואר אלקטרוני לצורך מסירת מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. שימוש באתר, ובפרט רישום לאתר ופתיחת חשבון מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דיוור ישיר, אולם בכל עת המשתמש יוכל לבטל את הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני באמצעות משלוח הודעה לכתובת דוא”ל store@adahlazorgan.co.il .

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים ואת  המידע שנאסף על פעילותם באתר, למעט במקרים המפורטים להלן:

  • כאשר המשתמש רוכש מוצר/ים, הנשלחים ומסופקים באמצעות צדדים שלישיים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך האספקה של המוצרים למשתמש;  
  • במקרה של מחלוקת משפטית בה המשתמש צד ואשר תחייב את חשיפת המידע;
  • במקרה של קבלת צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע שנצבר עליו במערכת האתר לצד שלישי;
  • במקרה שמשתמש ביצע שימוש בלתי חוקי באתר;
  • במקרה בו החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • במקרה שיוחלט על העברת הגבייה ו/או שירות הלקוחות של האתר לקבלן חיצוני ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, יועבר לקבלן אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להסכם סודיות והגנה על הפרטיות שיחתם על ידו.

 

Cookies (קבצי עוגיות”)

החברה משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות ולא רק,  כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ביצוע פעולות ורכישות ע”י כלל המשתמשים, אימות פרטים, וכן התאמת השירותים לצרכים אישיים של משתמשים ולצרכי אבטחת מידע.

טכנולוגית ה– Cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה- Cookies של האתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

אבטחה

כאמור לעיל, החברה רואה חשיבות רבה באבטחת המידע האישי של המשתמשים ולכן באתר קיימים תהליכים שונים, אלקטרוניים, ניהוליים ואחרים שנועדו להבטיח את אבטחת המידע. כמו כן, תהליכים אלה נועדו לסייע למנוע גישה לא מורשית ולאפשר שימוש בצורה נכונה במידע שאנו אוספים באופן מקוון. החברה מצפינה את המידע שהיא אוספת באמצעות שכבת שקע מאובטח בטכנולוגיית (SSL).

יובהר כי החברה אינה אוספת על המשתמש מידע רגיש, ובכלל זה אינה מספר כרטיס האשראי של המשתמש אינו חשוף ו/או נגיש לחברה והוא אינו נשמר בחברה. בעת תשלום של משתמש באתר, המשתמש יועבר לדף אינטרנטי של חברת “פלאקארד”, חברת הסליקה עמה התקשרה החברה (צד שלישי) והמשתמש יבצע את התשלום המבוקש ישירות לחברת הסליקה, על פי תנאי קנייה בטוחה, ומבלי שמידע זה יעבור דרך החברה או ישמר אצלה. חברת הסליקה עמה התקשרה החברה מחויבת באבטחת מידע ובכל כללי שמירת המידע (אם נשמר) בהתאם לחוק. למען הסר ספק, יודגש כי לחברה אין אחריות כלפי המשתמש בגין הפרטים שהוא מוסר לחברת הסליקה הנ”ל ולגבי תהליך סליקת כרטיס האשראי.

 

הגבלת אחריות

למרות שהחברה מפעילה את מירב המאמצים למניעה של פגיעה בפרטיות משתמש, יש לזכור כי בסביבה מקוונת (סביבת אינטרנט) לא ניתן להבטיח באופן הרמטי ומוחלט מניעת חדירה למאגר מידע וביצוע פעולות בלתי חוקיות ע”י פורצים ברשת (Hackers). לאור זאת, וכפי שצוין בתקנון, על כל משתמש לשמור בסודיות את הסיסמא שבחר בעת ההרשמה לאתר, ואף להחליפה מידי פעם, והכל לצורך מניעת גניבת פרטים ומידע.

המשתמש מוותר מראש על כל דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או האתר, בגין קרות כל אירוע בלתי חוקי של פריצה לאתר ו/או חדירה למאגר המידע של החברה מצד גורם עוין כלשהו (ארגון מתחרה הפועל לגניבת מידע, ארגון טרור, האקרים וכד’), והמשתמש מוותר ויתור מלא על כל טענה בעניינים אלה.  

בנוסף, בכל מקרה מידע של משתמש המצוי במאגר החברה של נגנב ו/או אבד עקב “כח עליון” או כל אירוע אחר שאינו בשליטת החברה, זו האחרונה לא תחוב בכל נזק שעלול להיגרם למשתמש עקב אובדן או גניבת המידע ו/או שימוש בלתי מורשה במידע, בין אם ישיר או עקיף.  

 

הסרה ממאגר החברה

משתמש שיבקש לחדול משימוש בשירותי החברה ולהסיר את כל נתוניו האישיים מהמאגר, יוכל לעשות כן באמצעות פניה לתיבת הדואר האלקטרוני store@adahlazorgan.co.il  והחברה מתחייבת למחוק את הפרטים האישיים של המשתמש, בתוך 7 ימי עסקים.

 

צור קשר

משתמש המעוניין לשלוח תגובות, ו/או לקבל הבהרות לגבי מדיניות פרטיות זו, יכול לשלוח דואר אלקטרוני עם שאלות או הערות לכתובת דואר אלקטרוני: store@adahlazorgan.co.il.

 

צוות “סטודיו עדה לזורגן” מברך אתכם על כניסתכם לאתר

ומאחל לכם קנייה מהנה ומוצלחת!

 

מעודכן ליום: ‏26/08/2018